Αρχική                   Ποιοί Είμαστε                  Χρήσιμα Links
 
Γλώσσα:

Κατηγορίες
Βιβλία
Αγία Γραφή
Αντιαιρετικά-Εποικοδομητικά
Βίοι Αγίων-Ασκητικά
Δογματικά-Κατήχηση-Πατρολογία-Ποιμαντικά-Φιλοκαλία
Ελληνισμός
Επίκαιροι τίτλοι
Θύραθεν-Γενικώς
Ιστορία-Δίκαιο
Λατρεία-Λειτουργικά-Προσευχητάρια-Ακολουθίες
Λογοτεχνία
Μαγειρική
Μουσική
Νέες Εκδόσεις-Πρός εκδοσιν
Ξενόγλωσσα
Παιδί
Περιοδικά
Πολυμέσα
Προτεινόμενα-Προσφορές
Σύγχρονος προβληματισμός-Επιστήμη-Γενικά
Ταξίδι-Θρησκευτικός τουρισμός
Τέχνη-Αγιογραφία-Εικόνες
Υμνογραφία - Ακολουθίες
Μοναστηριακά
Εκκλησιαστικά

Bestsellers
1. ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
2. ΥΜΝΟΑΓΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ , ΑΓΙΟΜΕΤΕΩΡΙΤΙΚΟΣ - ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ
3. ΤΟ ΠΕΝΘΟΣ / HAUSHERR IRENEE
4. Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΡΟΦΗΤΙΚΗ - ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΖΩΗ
5. ΚΥΝΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΒΑΤΡΑΧΟ ... ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΝΗΨΕΩΣ - ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ. ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΔΑΚΡΥ ΣΤΟ ΕΓΩ - ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ ΝΩΝΤΑΣ

Έξυπνες Λύσεις
Δωροεπιταγές

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Επικοινωνία
Όροι και Προυποθέσεις συναλλαγής
Ασφάλεια Αγορών-Προσωπικά Δεδομένα

:: Εκδόσεις Μορφή :: :: Βιβλία :: Βίοι Αγίων-Ασκητικά :: Ασκητική :: Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΡΟΦΗΤΙΚΗ - ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΖΩΗ

Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΡΟΦΗΤΙΚΗ - ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΖΩΗ
 
Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΡΟΦΗΤΙΚΗ - ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΖΩΗ 
ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΥ - ΚΥΡΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΚΑΙ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ - ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΖΩΗ... ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Διαβάζοντας ὁ ἀναγνώστης τό παρόν βιβλίο ἀντιλαμβάνεται τήν ἐπικαιρότητα τοῦ Ὀρθοδόξου Μοναχισμοῦ, τήν θέση του καί τήν ἀποστολή του στόν σύγχρονο κόσμο, ἀλλά καί τήν ἐκκοσμίκευσή του στίς ἡμέρες μας.

Στά πέντε κεφάλαια τοῦ βιβλίου ἐξετάζονται πολλά θέματα πού σχετίζονται μέ τόν Ὀρθόδοξο Μοναχισμό, ὁ ὁποῖος εἶναι μία ἀληθινή ἐπιστήμη, πού ἐκφράζει τό γνήσιο πνεῦμα τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἡ Ἐκκλησία ἔξω ἀπό τήν μοναχική ζωή θεωρεῖται ἐκκοσμικευμένη.

Στό πρῶτο κεφάλαιο πού ἐπιγράφεται «Ὀρθόδοξος-ἡσυχαστικός μοναχισμός» ἐξετάζεται ὁ ὀρθόδοξος ἡσυχαστικός μοναχισμός ὡς προφητική, ἀποστολική καί μαρτυρική ζωή. Ἡ μοναχική ζωή εἶναι στήν πραγματικότητα ἡ γνήσια χριστιανική ζωή, ὅπως τήν ζοῦσαν οἱ Χριστιανοί στήν ἀρχαία Ἐκκλησία καί οἱ μοναχοί εῖναι οἱ «εὐαγγελικῶς ζῶντες». Ἀναλύονται οἱ τρεῖς μοναχικές ἀρετές (παρθενία, ἀκτημοσύνη καί ὑπακοή) καί παρουσιάζονται συνοπτικά τά γνωρίσματα τῶν πραγματικῶν ὀρθοδόξων μοναχῶν πού εἶναι ἡ μετάνοια, ἡ προσευχή, ἡ ὑπακοή καί ἡ διαρκής τελείωση. Γίνεται λόγος γιά τήν «δογματική συνείδηση» πού συνδέεται στενά μέ τήν πνευματική ζωή τοῦ μοναχοῦ ἤ τοῦ χριστιανοῦ γενικότερα καί προέρχεται ἀπό τήν ἐμπειρία τῆς Θείας Χάριτος.

Διατυπώνεται ὅτι ἡ ἀξία τοῦ μοναχισμοῦ δέν φαίνεται στήν κοινωνική προσφορά καί τήν ἱεραποστολή, ἀλλά στήν διαφύλαξη τῆς ἱερᾶς ἡσυχίας πού εἶναι ἡ μέθοδος καί ὁ τρόπος σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου. Οἱ μοναχοί μέ τήν προσευχή τους ἐξασκοῦν μιά διαχρονική ἱεραποστολή μέσα στήν κοινωνία.

Γίνεται γνωστό ποιά εἶναι ἡ θέση τῶν μοναχῶν μέσα στήν Ἐκκλησία, ἀφοῦ μέσα στόν ἐκκλησιαστικό ὀργανισμό ὑπάρχει ἱεράρχηση χαρισμάτων καί διακονιῶν. Σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία τοῦ ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγείτου οἱ μοναχοί ἀνήκουν στήν ποιμενομένη τάξη μέσα στήν Ἐκκλησία, ὅπως καί οἱ λαϊκοί – εἶναι ὅμως ἀνώτεροι ἀπό τούς λαϊκούς διότι ἔφθασαν στήν νοερά ἡσυχία καί θεωρία – καί βρίσκονται κάτω ἀπό τήν ἐξουσία καί ἁρμοδιότητα τῶν Ἐπισκόπων.

Στό τέλος τοῦ πρώτου κεφαλαίου ὁ ἀναγνώστης διαβάζοντας τίς προσφωνήσεις τοῦ συγγραφέα σέ ρασοφορίες καί κουρές ἔχει τήν δυνατότητα νά γνωρίση καί ἄλλες πτυχές τῆς μοναχικῆς ζωῆς καί πολιτείας.

Στό δεύτερο κεφάλαιο μέ τίτλο «Ὁ ἁγιορείτικος καί σιναϊτικός μοναχισμός» γράφεται γιά τόν μοναχισμό πού βιώθηκε στό Ἅγιον Ὄρος καί στό ὄρος Σινᾶ ἀφοῦ ἡ μοναχική ζωή μπορεῖ νά βιωθῆ σέ ὁποιαδήποτε περιοχή τῆς γῆς. Περιλαμβάνονται κείμενα τοῦ συγγραφέα πού γράφηκαν κατά καιρούς γιά τό Ἅγιον Ὄρος καί τούς πατέρες πού ἀσκοῦνται ἐκεῖ καθώς ἐπίσης καί ὁμιλίες του σέ πανηγύρεις Ἱερῶν Μονῶν. Γράφοντας γιά τήν στενή σχέση μεταξύ τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί τῆς Θεοτόκου ἐξυμνεῖται ἡ ἀγάπη τῶν ἁγιορειτῶν πρός τήν Παναγία. Γίνεται ἀναφορά στήν ἁγιορείτικη ζωή (κοινοβιακή-σκητιώτικη-ἐρημική), στόν ἰδιαίτερο πολιτισμό πού διασώζεται στό Ἅγιον Ὄρος καί στήν οἰκουμενικότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους πού συνίσταται στήν ὑπέρβαση τοῦ ἐθνικισμοῦ.

Παρουσιάζοντας ὁ συγγραφέας τήν ἀσκητική ζωή καί τήν μυστική θεολογία πού βιώθηκε στό ὄρος Σινᾶ προβάλλει τόν Μωϋσῆ ὡς πρότυπο τῆς πνευματικῆς τελειώσεως, ἀφοῦ ὁ Προφήτης Μωϋσῆς ἔγινε πρότυπο κάθε μοναχοῦ καί γενικότερα κάθε Χριστιανοῦ πού ἐπιθυμεῖ νά ἀποκτήση τήν γνώση τοῦ Θεοῦ, δηλαδή τήν θέωση. Ἐπισημαίνεται ὅτι ἡ θεολογία εἶναι θεοπτία καί μπορεῖ νά φθάση σέ αὐτήν ὁ ὀρθόδοξος μοναχός μέσα ἀπό τήν κατά Χριστόν ἄσκηση πού εἶναι ἡ κάθαρση τῶν αἰσθήσεων καί τοῦ νοῦ. Ἡ ἄσκηση στόν ὀρθόδοξο μοναχισμό δέν εἶναι αὐτοσκοπός ἀλλά μέσον γιά τήν θεραπεία τῆς ψυχῆς καί τήν μέθεξη τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ.

Εἶναι βασικά ὅσα γράφονται στό τρίτο κεφάλαιο πού ἐπιγράφεται «Τό μυστήριο τοῦ Σταυροῦ στήν μοναχική ζωή»στό ὁποῖο ἀναλύεται ἡ διδασκαλία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου περί τοῦ ὀρθοδόξου μοναχισμοῦ. Ἀναλύεται ἡ οὐσία καί ὁ σκοπός τῆς μοναχικῆς ζωῆς καί ποιές εἶναι οἱ προϋποθέσεις γιά τήν ἐπιτυχία τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ. Παρουσιάζεται ἡ ἡσυχαστική-νηπτική μέθοδος μέσῳ τῆς ὁποίας ὁ μοναχός θά ἀποκτήση κοινωνία καί ἑνότητα μέ τόν Θεό. Μελετᾶται ὁ τρόπος, ὅπως τόν καθορίζει ὁ Μέγας Βασίλειος, μέ τόν ὁποῖο οἱ μοναχοί θά ἔρχωνται σέ ἐπικοινωνία μέ τόν κόσμο, καθώς ἐπίσης γίνεται ἀναφορά καί στόν γυναικεῖο μοναχισμό.

Ὁ Μέγας Βασίλειος ὑποστηρίζει τόν ἡσυχαστικό μοναχισμό, ὅπως τόν ἑρμηνεύουν καί ἄλλοι ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καί δέν ἔχει καμμιά σχέση μέ τόν κοινωνικό καί ἱεραποστολικό μοναχισμό.

Ἀκολουθοῦν κείμενα τά ὁποῖα ἑρμηνεύουν τό μυστήριο τοῦ Σταυροῦ στήν μοναχική ζωή, στά ὁποῖα διατυπώνεται ἡ διδασκαλία τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, τοῦ ἁγίου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου, τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καί τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος Σωφρονίου. Τονίζεται ὅτι ἡ βίωση τοῦ Σταυροῦ εἶναι μέθεξη τοῦ μυστηρίου τῆς καθαρτικῆς, φωτιστικῆς καί θεοποιοῦ ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ πού γίνεται μέ τήν συνέργεια Θεοῦ καί ἀνθρώπου. Γίνεται κατανοητό ἀπό τόν ἀναγνώστη πῶς μπορεῖ νά βιώση ὁ μοναχός καί ὁ κάθε Χριστιανός τό μυστήριο τοῦ Σταυροῦ στήν προσωπική του ζωή καί νά νικήση τόν διάβολο, τήν ἁμαρτία καί τόν θάνατο.

Τό τέταρτο κεφάλαιο πού ἐπιγράφεται «Ὁ ὀρθόδοξος μοναχισμός καί ἡ ἐκκοσμίκευσή του» ἐξηγεῖ ὅτι ἡ ἐκκοσμίκευση στόν μοναχισμό εἶναι καρπός καί ἀποτέλεσμα τῆς ἀπώλειας τοῦ πνεύματος τῆς μετανοίας. Γράφοντας γιά τήν σύγχρονη κατάσταση τοῦ ὀρθοδόξου μοναχισμοῦ ἀναφέρονται καί ἄλλα σημεῖα τῆς ἐκκοσμικεύσεως τοῦ μοναχισμοῦ πού εῖναι: ἡ ἀνάμειξή του στά ἐγκόσμια, ἡ ἐξάρτησή του ἀπό κοσμικές ἐξουσίες, ἡ ὑπονόμευση μέ διαφόρους τρόπους τῶν ἐκκλησιαστικῶν θεσμῶν, ἡ παραθεώρηση τοῦ ἱεραρχικοῦ πολιτεύματος τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐπίσης στό κεφάλαιο αὐτό παρουσιάζεται ποιός εἶναι ὁ ἀληθινός μοναχός, ποιές οἱ προϋποθέσεις τοῦ ἀληθινοῦ μοναχισμοῦ καί πῶς ὁ μοναχισμός ἐκκοσμικεύεται κατά τόν ἅγιο Συμεών τόν νέο Θεολόγο. Ποιά ἡ θέση τοῦ Ἐπισκόπου στήν Ἐκκλησία, κατά τόν ἅγιο Συμεών Θεσσαλονίκης.

Στό πέμπτο κεφάλαιο πού ἐπιγράφεται «Ἡ κανονική δομή τοῦ μοναχισμοῦ καί ἡ ἀκολουθία τῆς «κουρᾶς» ἀναφέρονται ἐνδεικτικά μερικοί ἀπό τούς ἱερούς Κανόνες πού καθορίζουν τά πλαίσια μέσα στά ὁποῖα πρέπει νά ἀσκῆται ἡ μοναχική πολιτεία καί τί σημαίνουν οἱ ὁμολογίες καί οἱ ὑποσχέσεις πού δίνει ὁ μοναχός κατά τήν ἀκολουθία τοῦ μεγάλου καί Ἀγγελικοῦ Σχήματος.
Ἀπό τήν μελέτη τοῦ βιβλίου συμπεραίνεται ὅτι ἡ μοναχική ζωή ἔχει μεγάλη ἀξία καί σπουδαιότητα καί ὅτι ὁ ὀρθόδοξος μοναχισμός, πού εἶναι στήν βάση του ἡσυχαστικός, διαφέρει παντελῶς ἀπό τόν δυτικοῦ τύπου μοναχισμό. Οἱ ἱερές Μονές εἶναι θεραπευτήρια ψυχῶν καί οἱ μοναχοί ἐπιδιώκουν μέ πνεῦμα μαθητείας καί ὑπακοῆς τήν θεραπεία τους γιά νά ἀποκτήσουν κοινωνία καί ἑνότητα μέ τόν Θεό. Τίθεται τό ἐρώτημα, ἐάν καί σήμερα στίς ἱερές Μονές βιώνεται ἡ ἡσυχαστική-νηπτική παράδοση καί ἡ ζωή τῆς μετανοίας. Ἀπαιτεῖται μεγάλη εὐθύνη ἐκ μέρους τῶν μοναχῶν ὥστε νά γνωρίζουν τό ἔργο καί τήν ἀποστολή τους καθώς ἐπίσης καί ποιμαντική μέριμνα τῆς Ἐκκλλησίας ὥστε ὁ μοναχισμός νά μήν ἐκτρέπεται ἀπό τόν πραγματικό του σκοπό.

Λεπτομέρειες
 
Κωδικός ΠΕ 1031
Ποσότητα Διαθέσιμo
Βάρος 0.69 kgr
Διαστάσεις 14 Χ 21
Σελίδες 560
ISBN 960-7070-48-8
Συγγραφέας ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ
Έκδοση ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑΣ - ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΘΗΒΩΝ 2002
Εκπτωση (e-morfi) -20%
Τιμή: €21.00

Επιλογές
 
Ποσότητα

Προσθήκη στο καλάθι
        
Προσθήκη στην επιθυμητή λίστα


 

Προτείνετέ το σε ένα φίλο
 
Το όνομά σας: *
Το email σας: *
email παραλήπτη: *

Προτείνετέ το σε ένα φίλο
 

Λίστα συστάσεων
 
Οι πελάτες που αγόρασαν το παραπάνω προϊόν αγόρασαν επίσης τα ακόλουθα προϊόντα:  

Απόψεις Πελατών
 
Ψηφοφορία Πελατών


Ψηφοφορία Πελατών

 

Ψηφοφορία Πελατών

Αξιολογήστε!


Σχόλια πελατών


Δεν υπάρχουν σχόλια για το προϊόν.

Προσθέστε τα σχόλιά σας εδώ
Το όνομά σας: *
Το μήνυμά σας: *

Πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες που βλέπετε στην εικόνα:

Άλλος κωδικός
Προσθήκη σχολίων για το συγκεκριμένο προϊόν
 
 

Εκτυπώσιμη σελίδα 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Προχωρημένη Αναζήτηση


Χρήστες Online
435 ανώνυμοι χρήστες

Το καλάθι σας
Το καλάθι είναι άδειο
 
Δείτε το καλάθι
Αγορά
Λίστα Αγαπημένων μου
Ιστορικό των παραγγελιών

Μέλη
Όνομα Χρήστη

Κωδικός

Εισαγωγή 
Εγγραφή 
Copyright © 2007-2020 Morfi Editions
By Falconet - Internet Solutions