Αρχική                   Ποιοί Είμαστε                  Χρήσιμα Links
 
Γλώσσα:

Κατηγορίες
Βιβλία
Αγία Γραφή
Αντιαιρετικά-Εποικοδομητικά
Βίοι Αγίων-Ασκητικά
Δογματικά-Κατήχηση-Πατρολογία-Ποιμαντικά-Φιλοκαλία
Ελληνισμός
Επίκαιροι τίτλοι
Θύραθεν-Γενικώς
Ιστορία-Δίκαιο
Λατρεία-Λειτουργικά-Προσευχητάρια-Ακολουθίες
Λογοτεχνία
Μαγειρική
Μουσική
Νέες Εκδόσεις-Πρός εκδοσιν
Ξενόγλωσσα
Παιδί
Περιοδικά
Πολυμέσα
Προτεινόμενα-Προσφορές
Σύγχρονος προβληματισμός-Επιστήμη-Γενικά
Ταξίδι-Θρησκευτικός τουρισμός
Τέχνη-Αγιογραφία-Εικόνες
Υμνογραφία - Ακολουθίες
Μοναστηριακά
Εκκλησιαστικά

Bestsellers
1. ΙΕΡΑ ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ Α΄ Η ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΟΜΙΛΙΑ - ΚΟΣΜΑΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ / ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ
2. Α VΙSUΑL CΑΤΕCΗΙSΜ ΟF ΤΗΕ ΟRΤΗΟDΟΧ CΗURCH - HIEROTHEOS BISHOP OF NAFPAKTOS
3. ΑΝSCΑULΙCΗΕR ΚΑΤΕCΗΙSΜUS DER ORTHODOXEN KIRCHE - HIEROTHEOS BISHOP OF NAFPAKTOS
4. ΕΝΤΕRΙΝG ΤΗΕ ΟRΤΗΟDΟΧ CΗURCΗ , THE CATECHISM AND BAPTISM OF ADULTS - HIEROTHEOS BISHOP OF NAFPAKTOS
5. 10 ΜΙΚΡΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟ 1 - ΝΤΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ
6. ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ / ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
7. ΙΕΡΑ ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ , ΗΤΟΙ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΗΓΗΣΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΟΥΜΕΝΩΝ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΑΤΡΟΦΙΛΟΣΟΦΟΣ
8. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ - ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Έξυπνες Λύσεις
Δωροεπιταγές

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Επικοινωνία
Όροι και Προυποθέσεις συναλλαγής
Ασφάλεια Αγορών-Προσωπικά Δεδομένα

:: Εκδόσεις Μορφή :: :: Βιβλία :: Δογματικά-Κατήχηση-Πατρολογία-Ποιμαντικά-Φιλοκαλία :: Κατήχηση-Κατηχητικά βοηθήματα :: ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ - ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ - ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ - ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 
Τα κεφάλαια που αποτελούν το παρόν βιβλίο, είναι ομιλίες που έγιναν στούς Κατηχητές της Ιερᾶς Αρχιεπισκοπῆς Αθηνῶν κατά το έτος 1989-1990 και αναλύουν τι είναι Εκκλησία και ποιές οι πραγματικές διαστάσεις του εκκλησιαστικού φρονήματος.

Στην αρχη του βιβλίου στα κεφάλαια Προέλευση και αποκάλυψη της Εκκλησίας και Ορισμός και ιδιότητες της Εκκλησίας υπογραμμίζεται ότι η Εκκλησία δεν είναι ανθρώπινη οργάνωση, αλλά Θεανθρώπινος Οργανισμός. Είναι Σώμα Χριστού και κοινωνία θεώσεως. Η αρχη της Εκκλησίας είναι Αυτός ο Ιδιος ο Θεός. Αναλύονται οι ιδιότητες της Εκκλησίας (Μια, Αγία, Καθολική, Αποστολική) και ο σκοπός της Εκκλησίας που είναι η θέωση και η σωτηρία του ανθρώπου. Εξηγεῖται ποια είναι τα πραγματικά μέλη της Εκκλησίας.

Στο κεφάλαιο Η Ορθοδοξία κατά τούς αγίους Πατέρες διατυπώνεται ότι η ορθοδοξία είναι η αληθινή πίστη και η πραγματική Εκκλησία διότι μόνον μέσα στην Εκκλησία διασφαλίζεται η σωτηρία του ανθρώπου. Υπογραμμίζεται η ενότητα μεταξύ Εκκλησίας, Ορθοδοξίας και θείας Ευχαριστίας, αφού οι άγιοι Πατέρες τονίζουν ότι η Ορθοδοξία είναι η αληθινή πίστη της Εκκλησίας και η Θεία Ευχαριστία είναι η αληθινή πράξη της Εκκλησίας.

Τι διδάσκει ο άγιος Μαξιμος ο Ομολογητής για την Εκκλησία και την Θεία Ευχαριστία στο έργο του Μυσταγωγία αναλύεται στο κεφάλαιο με τίτλο Η Εκκλησία και η θεία Ευχαριστία κατά τον άγιο Μαξιμο τον Ομολογητή. Η θεία Ευχαριστία δείχνει όλο το έργο της θείας Οικονομίας και δηλώνει την πορεία της ψυχής για την απόκτηση της αληθινής γνώσεως. Μεσα στον Ιερό Ναο και την θεία Ευχαριστία βιώνει ο Χριστιανός την ενότητα της Εκκλησίας.

Διαβάζοντας το κεφάλαιο Ορθόδοξο εκ-κλησιαστικό φρόνημα κατανοείται ότι το ορθο-δοξο εκκλησιαστικό φρόνημα εμπνέεται από το Αγιο Πνεύμα και συνδέεται με την αναγεννημένη ζωη που βιώνεται μέσα στην καρδιά. Αναφέρονται τα γνωρίσματα του ορθοδόξου εκκλησιαστικού φρονήματος όπως τα διασώζει ο Απόστολος Παύλος στις Επιστολές του.

Ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται το κεφά-λαιο Ο καθολικός τρόπος ζωής, όπου επισημαίνεται ότι καθολικός άνθρωπος είναι εκείνος που γνωρίζει την αλήθεια (ορθόδοξος) και βιώνει την αλήθεια (ενάρετος). Εξετάζεται ότι μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχουν διασπάσεις, ούτε διάφορες κατηγορίες ανθρώπων, αλλά ο τρόπος ζωής της Εκκλησίας είναι ένας καθολικός τρόπος ζωής που μπορεί να βιωθή από όλα τα μέλη της Εκκλησίας αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιουργημένος από τον Θεο κατ εἰκόνα και καθ ὁμοίωση.

Στο κεφάλαιο Ορθοδοξία και Νομικισμός παρουσιάζεται η ορθόδοξη άποψη ότι η Εκκλησία δεν δέχεται ούτε τον αντινομισμό, ούτε την εκνομίκευση της πνευματικής ζωής. Η σχέση μας με τον Θεο είναι προσωπική, εκκλησιαστική και όχι δικανική. Η αμαρτία θεωρείται ασθένεια της ψυχής και δεν τίθεται μέσα σε νομικά πλαίσια. Διατυπώνεται η διαφορά μεταξύ Παπισμού και Ορθοδοξίας αφού στην Λατινική « Εκκλησία» βιώνεται περισσότερο ο νομικισμός τόσο στην θεολογία όσο και στην ζωη, ενώ στην Ορθόδοξη Εκκλησία η τήρηση του νόμου αποβλέπει στην βίωση του πνεύματος του νόμου. Ο νόμος δεν είναι σκοπός, αλλά μέσο αναγκαίο για την θεραπεία του ανθρώπου.

Αξίζει ιδιαίτερα να προσεχθή το κεφάλαιο Η εκκοσμίκευση στην Εκκλησία, την θεολογία και την ποιμαντική στο οποίο τονίζεται ότι, όταν η Εκκλησία χάση τον κύριο σκοπό της, που είναι η θεραπεία των μελών της, τότε εκκοσμικεύεται. Η εκκοσμίκευση των μελών της Εκκλησίας θεωρείται ο μεγαλύτερος κίνδυνος και στις ημέρες μας. Πολλοί σήμερα θεωρούν την Εκκλησία σαν μια θρησκευτική η κοινωνική οργάνωση, η έναν ιδεολογικό η και μαγικό χώρο με αποτέλεσμα να μένουν αθεράπευτοι. Η Εκκλησία είναι το πνευματικό ιατρείο που θεραπεύει τον άνθρωπο και τον οδηγεί στην θέωση που είναι ο βασικός σκοπός της δημιουργίας του.

Στο τέλος του βιβλίου μελετάται το κεφάλαιο Το Συνοδικόν της Ορθοδοξίας. Πρόκειται για ένα ιερό κείμενο, συνοπτικό, που είναι η περίληψη της Ορθόδοξης διδασκαλίας της Εκκλησίας. Στο «Συνοδικό της Ορθοδοξίας» εκφράζεται η διδασκαλία της Ορθοδόξου πίστεως και ζωής, το ήθος και το φρόνημα της Εκκλησίας το οποίο συνδέεται και συντονίζεται με τις αποφάσεις των Πατέρων της Εκκλησίας όπως εκφράσθηκαν συνοδικώς. Αναφέρονται τα ιδιαίτερα γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν τις Οικουμενικές Συνόδους και τις διακρίνουν από τις άλλες Τοπικές Συνόδους. Υπογραμμίζεται η μεγάλη αξία που έχουν οι όροι των Οικουμενικών Συνόδων γιατί μας διασφαλίζουν την δυνατότητα της σωτηρίας και μας υποδεικνύουν τον ορθόδοξο δρόμο που οδηγεί στην θέωση.

Διαπιστώνεται από την ανάγνωση του βιβλίου ότι θα πρέπει να αγωνιζόμαστε ώστε να παραμένουμε μέσα στην Εκκλησία, που είναι χώρος ζωής, βιώνοντας την αγιαστική της Χαρη. Είναι αναγκαίο για κάθε Χριστιανό να συντονίζη την ζωη του προς την ζωη και την διδασκαλία των θεοπτών και πεπειραμένων αγίων ώστε να διακρίνεται για εκκλησιαστικό φρόνημα και εκκλησιαστική συνείδηση διότι «η Εκκλησία γεννά τούς αγίους και οι άγιοι εκφράζουν το ευσεβές φρόνημα της Εκκλησίας». Το βιβλίο κυκλοφορεί στην ρουμανική, αγγλική και αραβική γλώσσα.

Λεπτομέρειες
 
Κωδικός ΠΕ 1008
Ποσότητα Διαθέσιμo
Βάρος 0.68 kgr
Διαστάσεις 14 χ 21
Σελίδες 288
ISBN 960-7070-13-5
Συγγραφέας ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ
Έκδοση ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΘΗΒΩΝ - Β΄ ΕΚΔΟΣΗ 1993
Εκπτωση (e-morfi) -20%
Τιμή: €10.00

Επιλογές
 
Ποσότητα

Προσθήκη στο καλάθι
        
Προσθήκη στην επιθυμητή λίστα


 

Προτείνετέ το σε ένα φίλο
 
Το όνομά σας: *
Το email σας: *
email παραλήπτη: *

Προτείνετέ το σε ένα φίλο
 

Λίστα συστάσεων
 
Οι πελάτες που αγόρασαν το παραπάνω προϊόν αγόρασαν επίσης τα ακόλουθα προϊόντα:  

Απόψεις Πελατών
 
Ψηφοφορία Πελατών


Ψηφοφορία Πελατών

 

Ψηφοφορία Πελατών

Αξιολογήστε!


Σχόλια πελατών


Δεν υπάρχουν σχόλια για το προϊόν.

Προσθέστε τα σχόλιά σας εδώ
Το όνομά σας: *
Το μήνυμά σας: *

Πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες που βλέπετε στην εικόνα:

Άλλος κωδικός
Προσθήκη σχολίων για το συγκεκριμένο προϊόν
 
 

Εκτυπώσιμη σελίδα 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Προχωρημένη Αναζήτηση


Χρήστες Online
453 ανώνυμοι χρήστες

Το καλάθι σας
Το καλάθι είναι άδειο
 
Δείτε το καλάθι
Αγορά
Λίστα Αγαπημένων μου
Ιστορικό των παραγγελιών

Μέλη
Όνομα Χρήστη

Κωδικός

Εισαγωγή 
Εγγραφή 
Copyright © 2007-2020 Morfi Editions
By Falconet - Internet Solutions