Αρχική                   Ποιοί Είμαστε                  Χρήσιμα Links
 
Γλώσσα:

Κατηγορίες
Βιβλία
Αγία Γραφή
Αντιαιρετικά-Εποικοδομητικά
Βίοι Αγίων-Ασκητικά
Δογματικά-Κατήχηση-Πατρολογία-Ποιμαντικά-Φιλοκαλία
Ελληνισμός
Επίκαιροι τίτλοι
Θύραθεν-Γενικώς
Ιστορία-Δίκαιο
Λατρεία-Λειτουργικά-Προσευχητάρια-Ακολουθίες
Λογοτεχνία
Μαγειρική
Μουσική
Νέες Εκδόσεις-Πρός εκδοσιν
Ξενόγλωσσα
Παιδί
Περιοδικά
Πολυμέσα
Προτεινόμενα-Προσφορές
Σύγχρονος προβληματισμός-Επιστήμη-Γενικά
Ταξίδι-Θρησκευτικός τουρισμός
Τέχνη-Αγιογραφία-Εικόνες
Υμνογραφία - Ακολουθίες
Μοναστηριακά
Εκκλησιαστικά

Bestsellers
1. 100 ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ / ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΧΕΛΩΟΥ
2. 100 ΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ / ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΧΕΛΩΟΥ
3. Η ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
4. ΤΟ ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ , ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΑΡΚΙΔΗΣ Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ
5. Ο ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗΣ - ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ Ι.
6. ΣΥΝΟΔΟΣ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΗΣ - ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ
7. ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΤΟΝ ΛΕΟΝΤΑ , ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΥΣΤΚΙΣΤΙΚΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ - ΜΑΡΚΙΔΗΣ Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ
8. ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ, ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ - ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Έξυπνες Λύσεις
Δωροεπιταγές

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Επικοινωνία
Όροι και Προυποθέσεις συναλλαγής
Ασφάλεια Αγορών-Προσωπικά Δεδομένα

:: Εκδόσεις Μορφή :: :: Βιβλία :: Δογματικά-Κατήχηση-Πατρολογία-Ποιμαντικά-Φιλοκαλία :: Ορθόδοξη Πνευματικότητα :: ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ, ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ - ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ, ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ - ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ, ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ - ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 
Κατά καιρούς γίνεται λόγος γιά μιά ἁπλοποίηση τῆς λειτουργικῆς ζωῆς. Τελευταῖα μάλιστα ἀπασχόλησε τόν ἐκκλησιαστικό καί θεολογικό χῶρο ἡ μετάφραση τῶν εὐχῶν τῆς θείας Λειτουργίας καί τῶν ἄλλων Μυστηρίων, ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος καλλιεργώντας ἔντονα τόν ὀρθολογισμό ἀπαιτεῖ νά κατανοῆ λογικά ὅλα τά πράγματα.

Ὁ συγγραφέας μέ σεβασμό καί σύνεση στό νέο του βιβλίο Μεταφράσεις, Μυστήρια καί ἄσκηση ἀντιμετωπίζει ὅλα τά προβλήματα πού προκύπτουν μέ ἀφορμή τίς μεταφραστικές κινήσεις τῶν λειτουργικῶν κειμένων καί γράφει γιά τήν ἐκκλησιολογία τῆς λατρείας καί τήν θεολογία πού διαποτίζει τήν λατρευτική καί ἐκκλησιαστική ζωή. Φανερώνει στά κείμενά του τό ἀπύθμενο βάθος πού ἔχει ἡ λατρεία τῆς Ἐκκλησίας καί μάλιστα ἡ θεία Λειτουργία.

Γίνεται λόγος γιά τήν ἱερότητα πού ἔχει μέσα στήν Ἐκκλησία ἡ γλώσσα τῆς λατρείας, μιά γλώσσα πού τήν καθιέρωσαν οἱ ἀγῶνες τῶν ἁγίων καί ἡ προσωπική τους ἐμπειρία. Ἡ μετοχή τῶν πιστῶν στήν θεία Λειτουργία καί τήν λατρεία τῆς Ἐκκλησίας, ἐξηγεῖ ὁ συγγραφέας, εἶναι ὑπόθεση κυρίως ἐσωτερικῆς πνευματικῆς προόδου, ἀφοῦ δέν εἶναι δυνατόν νά ταυτισθῆ ἡ λογική κατανόηση μέ τήν μέθεξη τοῦ Μυστηρίου. Κατά τήν θεία Λειτουργία δέν ἀρκεῖ μόνον ἡ ἀνάπτυξη τῆς λογικῆς, ἀλλά κυρίως ἡ ἀνάπτυξη τῆς νοερᾶς λειτουργίας. Γνωρίζουμε ὅτι στήν Ὀρθοδοξία ἡ καρδιά ζῆ τήν κοινωνία μέ τόν Θεό καί ἡ λογική διατυπώνει τίς ἐμπειρίες της. Ὅταν, ὅμως, ἡ καρδιά εἶναι ἀκάθαρτη, πῶς μπορεῖ νά ἑρμηνεύση σωστά τόν θεῖο λόγο;

Μέ τήν γλώσσα τῶν συμβόλων προσεγγίζουμε τά ὀρθόδοξα θέματα καλύτερα ἀπ’ ὅτι μέ τόν ὀρθολογισμό, τόν στοχασμό καί τόν συναισθηματισμό.

Τά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας συνδυασμένα πάντοτε μέ τήν ἀσκητική ζωή βοηθοῦν τόν Χριστιανό νά ζῆ πραγματικά μέσα στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας.

Γίνεται λόγος γιά τήν πνευματική καί μυστηριακή ἱερωσύνη καί πῶς ἡ Ἐκκλησία διά τῶν Πατέρων ἐκφράζεται γι’ αὐτήν, καθώς ἐπίσης γιά τήν συμμετοχή Κληρικῶν καί λαϊκῶν στήν Λατρεία καί τήν θεία Λειτουργία.

Σέ εἰδικό κείμενο ἀναλύοντας τίς Ἐπιστολές τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί παρουσιάζοντας τήν ἀποκαλυπτική καί ἐμπειρική θεολογία τοῦ Ἀποστόλου, ἐπισημαίνεται ὅτι ὁ ἡσυχασμός δέν εἶναι μόνον γιά ἀσκητές καί ἐρημίτες, ἀλλά ἡ χριστιανική ζωή πού βιώνεται κατ’ ἀναλογίαν ἀπό ὅλους τούς Χριστιανούς.

Γιά νά μπορέσουμε νά βιώσουμε τήν ἄλλη ζωή, πού ὑπάρχει στό βάθος τῆς καρδιᾶς τοῦ ἀνθρώπου καί πού δέν ἔχει σχέση μέ τίς αἰσθήσεις καί τήν λογική, ἀπαιτεῖται ἀγώνας ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας καί κάθαρση τῶν αἰσθήσεων.

Μέ τούς ὅρους ‘’Βαρλααμισμός’’ καί ‘’λαϊκισμός’’, ρεύματα ἀντίθετα πρός τήν Ὀρθόδοξη Παράδοση, ὑπονοεῖται ἡ νοοτροπία τοῦ παπισμοῦ καί τοῦ προτεσταντισμοῦ. Πολλοί σήμερα εἶναι αὐτοί πού στηρίζονται περισσότερο στήν λογική, ὑπερτονίζουν τήν φιλοσοφία καί παραθεωροῦν καί ὑποτιμοῦν τόν ἡσυχασμό καί τήν ὀρθόδοξη μεθοδολογία χωρίς τήν ὁποία εἶναι ἀδύνατη ἡ γνώση τῆς θεολογίας. Ἄλλοι πάλι ὑπερτονίζουν καί ἐξυψώνουν τήν παρουσία τῶν λαϊκῶν μελῶν μέσα στήν Ἐκκλησία καί ὑποβαθμίζουν τόν ρόλο τῶν Κληρικῶν. Οἱ θέσεις τοῦ συγγραφέα κατατοπίζουν τόν ἀναγνώστη καί βάζουν τά πράγματα στήν θέση τους, σύμφωνα μέ τήν ἐκκλησιαστική τάξη, ἀφοῦ ἄλλο εἶναι τό ἔργο τῶν Κληρικῶν καί ἄλλο τῶν λαϊκῶν.

Ἡ νεοπατερική, μεταπατερική καί συναφειακή ‘’θεολογία’’ εἶναι ἔννοιες πού σείουν τά θεμέλια τῆς ὀρθόδοξης θεολογίας, ὁδηγοῦν στόν συγκρητισμό καί τόν σχολαστικισμό. Μέσα, ὅμως, ἀπό τήν προοπτική τῆς καθάρσεως τῆς καρδιᾶς, τοῦ φωτισμοῦ τοῦ νοῦ καί τῆς θεώσεως μπορεῖ κανείς νά διακρίνη τήν διαφορά μεταξύ τῆς σχολαστικῆς καί ὀρθοδόξου θεολογίας.

Τό βιβλίο ἐξασκεῖ μιά θεολογική ποιμαντική στούς ἀναγνῶστες καί θά βοηθήση νά καταλάβουμε ὅτι κάθε κίνηση μέσα στήν Ἐκκλησία πού γίνεται ἀνθρωποκεντρικά καί παθολογικά καταλήγει σέ ἀποτυχία. Ἡ Ἐκκλησία ἑρμηνεύει τήν Ἁγία Γραφή καί τά κείμενα τῆς θείας Λειτουργίας διά τῶν Ἁγίων Της. Ὅλες οἱ μεγάλες ἀλλαγές ἔγιναν μέσα στήν Ἐκκλησία ἀπό μεταμορφωμένες ὑπάρξεις πού εἶναι οἱ ἅγιοι Πατέρες.

Λεπτομέρειες
 
Κωδικός ΠΕ 1083
Ποσότητα Διαθέσιμo
Βάρος 0.50 kgr
Διαστάσεις 14 χ 21
Σελίδες 416
ISBN 978-960-7070-74-6
Συγγραφέας ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ
Έκδοση ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΘΗΒΩΝ (ΠΕΛΑΓΙΑΣ)
Εκπτωση (e-morfi) -20%
Τιμή: €18.00

Επιλογές
 
Ποσότητα

Προσθήκη στο καλάθι
        
Προσθήκη στην επιθυμητή λίστα


 

Προτείνετέ το σε ένα φίλο
 
Το όνομά σας: *
Το email σας: *
email παραλήπτη: *

Προτείνετέ το σε ένα φίλο
 

Λίστα συστάσεων
 
Οι πελάτες που αγόρασαν το παραπάνω προϊόν αγόρασαν επίσης τα ακόλουθα προϊόντα:  

Απόψεις Πελατών
 
Ψηφοφορία Πελατών


Ψηφοφορία Πελατών

 

Ψηφοφορία Πελατών

Αξιολογήστε!


Σχόλια πελατών


Δεν υπάρχουν σχόλια για το προϊόν.

Προσθέστε τα σχόλιά σας εδώ
Το όνομά σας: *
Το μήνυμά σας: *

Πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες που βλέπετε στην εικόνα:

Άλλος κωδικός
Προσθήκη σχολίων για το συγκεκριμένο προϊόν
 
 

Εκτυπώσιμη σελίδα 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Προχωρημένη Αναζήτηση


Χρήστες Online
500 ανώνυμοι χρήστες

Το καλάθι σας
Το καλάθι είναι άδειο
 
Δείτε το καλάθι
Αγορά
Λίστα Αγαπημένων μου
Ιστορικό των παραγγελιών

Μέλη
Όνομα Χρήστη

Κωδικός

Εισαγωγή 
Εγγραφή 
Copyright © 2007-2020 Morfi Editions
By Falconet - Internet Solutions