Αρχική                   Ποιοί Είμαστε                  Χρήσιμα Links
 
Γλώσσα:

Κατηγορίες
Βιβλία
Αγία Γραφή
Αντιαιρετικά-Εποικοδομητικά
Βίοι Αγίων-Ασκητικά
Δογματικά-Κατήχηση-Πατρολογία-Ποιμαντικά-Φιλοκαλία
Ελληνισμός
Επίκαιροι τίτλοι
Θύραθεν-Γενικώς
Ιστορία-Δίκαιο
Λατρεία-Λειτουργικά-Προσευχητάρια-Ακολουθίες
Λογοτεχνία
Μαγειρική
Μουσική
Νέες Εκδόσεις-Πρός εκδοσιν
Ξενόγλωσσα
Παιδί
Περιοδικά
Πολυμέσα
Προτεινόμενα-Προσφορές
Σύγχρονος προβληματισμός-Επιστήμη-Γενικά
Ταξίδι-Θρησκευτικός τουρισμός
Τέχνη-Αγιογραφία-Εικόνες
Υμνογραφία - Ακολουθίες
Μοναστηριακά
Εκκλησιαστικά

Bestsellers
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ / ΣΩΤΗΡΙΟΥ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ Η ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
3. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.ΡΩΜΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ , ΔΟΓΜΑ - ΗΘΙΚΗ - ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ - ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
4. ΠΑΤΗΡ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΕΝΑΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ - ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
5. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.ΡΩΜΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄ , ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ - ΠΤΩΣΗ - ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΗ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ ΖΩΗ - ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
6. ΠΑΤΗΡ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΟΣ

Έξυπνες Λύσεις
Δωροεπιταγές

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Επικοινωνία
Όροι και Προυποθέσεις συναλλαγής
Ασφάλεια Αγορών-Προσωπικά Δεδομένα

:: Εκδόσεις Μορφή :: :: Βιβλία :: Δογματικά-Κατήχηση-Πατρολογία-Ποιμαντικά-Φιλοκαλία :: Δόγμα :: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.ΡΩΜΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄ , ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ - ΠΤΩΣΗ - ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΗ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ ΖΩΗ - ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.ΡΩΜΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄ , ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ - ΠΤΩΣΗ - ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΗ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ ΖΩΗ - ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
 
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.ΡΩΜΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΟΥ  Β΄ , ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ - ΠΤΩΣΗ - ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΗ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ ΖΩΗ - ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 
Ἡ Ἐμπειρική Δογματική τοῦ Μητροπολίτη Ναυπάκτου, ἡ ὁποία βασίζεται στίς προφορικές παραδόσεις τοῦ π. Ἰωάννη Ρωμανίδη, ὁλοκληρώνεται μέ τήν κυκλοφορία τοῦ δεύτερου τόμου, λίγες μέρες μετά τήν ἔκδοση τοῦ πρώτου. Ὁ δεύτερος τόμος ἔρχεται νά συμπληρώση τόν πρῶτο, ὁ ὁποῖος εἶχε κατά βάσιν εἰσαγωγικό χαρακτήρα, ἀναπτύσσοντας μέ διεξοδικό τρόπο ἐπί μέρους θέματα ζητήματα τῆς δογματικῆς στά αντίστοιχα κεφάλαια: 1. Ἡ θεολογία περί τῆς Ἁγίας Τριάδος. 2. Ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου. 3. Ἡ πτώση τοῦ ἀνθρώπου. 4. Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ. 5. Ἡ Εκκλησία ὡς Σῶμα Χριστοῦ καί κοινωνία θεώσεως. 6. Ἡ μετά θάνατον ζωή.

1. Ἡ θεολογία περί τῆς Ἁγίας Τριάδος: Τό μυστήριο τῆς Ἁγίας Τριάδος δέν εἶναι δυνατόν νά διερευνηθῆ μέ τήν λογική ἤ μέ τόν φιλοσοφικό στοχασμό ἀλλά μέ βάση τήν αὐθεντική ἐμπειρία τῶν θεοπτῶν Πατέρων. Ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ εἶναι δῶρο τῆς Χάρης τοῦ Θεοῦ πού ἐνεργεῖ στούς θεούμενους καί εἶναι ἐφικτή μόνο μέςῳ τῆς νοερᾶς ἐνέργειας τοῦ ἀνθρώπου, ὁ Θεός γνωρίζεται μέ τόν νοῦ καί τήν καρδιά καί ὄχι μέ τήν λογική.

2. Η δημιουργία του κόσμου: Ὁ κόσμος, ὑλικός καί ἄϋλος, εἶναι δημιούργημα τοῦ Θεοῦ ἐκ τοῦ μή ὄντος. Σκοπός τῆς δημιουργίας εἶναι ἡ ἐνσάρκωση τοῦ Λόγου, τοῦ Δευτέρου Προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος καί ἡ θέωση τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ κτίση διευθύνεται μέ τήν ἄκτιστη ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ καί ὄχι μέ φυσικούς νόμους. Ἡ ἀλήθεια αὐτή ἀποκαλύπτεται στούς Πατέρες, οἱ ὁποῖοι τήν διατυπώνουν χρησιμοποιώντας τήν ἐπιστημονική γνώση καί γλώσσα πού εἶναι διαθέσιμη στήν ἐποχή τους καί ἑπομένως δέν ἔχει κανένα νόημα ἡ σύγκρουση θεολογίας καί ἐπιστήμης ἀφοῦ πρόκειται γιά διαφορετικά πεδία. Ὁ ἄνθρωπος, ἡ περίληψη τῆς κτίσης, δημιουργήθηκε ἀπό τόν Θεό ὡς ψυσχοσωματική ὀντότητα. Σῶμα καί ψυχή συνδημιουργήθηκαν ὡς θετικά δημιουργήματα καί τά δύο μέ τήν προοπτική νά μετάσχουν στήν θεοπτική ἐμπειρία. Ἡ κατά Χάρη ἀθάνατη ψυχή πού ζωοποιεῖ καί ἑνοποιεῖ τό σῶμα, ἀποτελεῖται ἀπό λογική καί νοερά ἐνέργεια ἀλλά καί ἀπό τό παθητικό μέρος. Στήν φυσιολογική κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου ἡ νοερά ἐνέργεια ἐπανέρχεται στόν φυσικό της χῶρο, τήν καρδιά, ἡ ὁποία εἶναι τό κέντρο τῆς πνευματικῆς του ὑπάρξεως, ἀπελευθερώνει τόν ἄνθρωπο ἀπό τή δουλεία τῶν παθῶν, τῆς λογικῆς καί τοῦ περιβάλλοντος καί τόν μεταμορφώνει ὁλοκληρωτικά.

3. Ἡ πτώση τοῦ ἀνθρώπου: Ἡ πτώση τοῦ ἀνθρώπου δέν ἔχει ἠθική διάσταση ἀλλά εἶναι ὀντολογικό πρόβλημα. Στήν οὐσία πτώση εἶναι ἡ διακοπή τῆς κοινωνίας μέ τόν Θεό καί ὁ σκοτασμός τοῦ νοῦ. Ὁ ἀνενέργητος, σκοτισμένος νοῦς ἀποδιοργανώνει τήν ψυχική συγκρότηση τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ψυχή χάνει τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, καί ἡ κατάσταση αὐτή μεταδίδεται σάν ἀσθένεια καί στό σῶμα. Ἔτσι, οἱ συνέπειες τῆς πτώσεως καί τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος δέν εἶναι ἡ κληρονόμηση τῆς ἐνοχῆς ὡς τιμωρίας, ἀλλά ἡ φθαρτότητα καί ὁ θάνατος ὡς ὀντολογικά παρεπόμενα τοῦ σκοτασμοῦ τοῦ νοός.

4. Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἄσαρκος Λόγος τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὁ Μεγάλης Βουλῆς Ἄγγελος, τό Δεύτερο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἐνσαρκώνεται στήν Καινή Διαθήκη καί ἡ κοινωνία τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό, γίνεται πλέον σταθερή. Ἡ ἀποκάλυψη τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν τοῦ Χριστοῦ καί τά γεγονότα τῆς ἐπίγειας ζωῆς Του μποροῦν νά βιωθοῦν ὡς μυστήρια καί ὡς ἐμπειρικά γεγονότα ἀπό κάθε Χριστιανό.

5. Ἡ Ἐκκλησία ὡς Σῶμα Χριστοῦ καί κοινωνία θεώσεως. Ἡ ἐμεπιρία τῆς Πεντηκοστῆς συνεχίζεται διά μέσου τῶν αἰώνων καί οἱ πιστοί, ὡς μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, ἔχουν τήν δυνατότητα νά γνωρίσουν τά μυστήρια τῆς βασιλείας Του ἐν τῇ σαρκί Του. Ὁ σκοπός τῆς Ἐκκλησίας εἶναι πρώτιστα σωτηριολογικός καί ἡ Ἐκκλησία θά πρέπει νά θεωρῆται ὡς ἕνα θεραπευτήριο. Ἡ ἐπιτυχία τῆς Ἐκκλησίας ἐλέγχεται ἀπό τό κατά πόσον ἁγιάζει τούς ἀνθρώπους, κατά πόσον ὑπάρχουν μέλη της πού πορεύονται ἀπό τό κατ΄ εἰκόνα στό καθ΄ ὁμοίωση καί διέρχονται ἀπό τά στάδια τῆς τελειότητος, δηλαδή ἀπό τήν κάθαρση (ἐλευθέρωση τῆς καρδιᾶς καί τοῦ νοῦ ἀπό τούς λογισμούς καί τά πάθη) στόν φωτισμό (διαχωρισμός τῆς λογικῆς ἀπό τήν νοερά ἐνέργεια καί ἐγκατάσταση στήν καρδιά τῆς νοερᾶς προσευχῆς) καί στήν θέωση (θεωρία τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ). Τά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας καί κυρίως ἡ θεία Εὐχαριστία, ἀποσκοποῦν στήν βίωση τοῦ κατ΄ έξοχήν μυστηρίου, τοῦ μυστηρίου τῆς εὐσεβείας, τό ὁποῖο ταυτίζεται μέ τά τρία στάδια τῆς τελειότητος. Θεραπευτική εἶναι καί ἡ θεώρηση τῶν τριῶν βαθμῶν τῆς ἱερωσύνης, ἀφοῦ σκοπός τῶν Κληρικῶν εἶναι ὄχι μόνο νά τελοῦν τά Μυστήρια ἀλλά καί νά θεραπεύουν. Θεραπευτήρια εἶναι καί τά Μοναστήρια, ὅπου μετατοπίστηκε ἡ βίωση τῆς εὐαγγελικῶν ἐντολῶν μετά τήν ἐκκοσμίκευση τῆς ἐνοριακῆς ζωῆς. Τέλος, μέσα ἀπό τό πρίσμα τῆς θεραπείας ἐξετάζονται καί οἱ αἱρέσεις, ὡς ἀποκλίσεις ἀπό τήν ἀποκαλυπτική ἀλήθεια καί τήν μεθοδολογία πού ὁδηγεῖ στήν θέωση, καί ὡς ἐκ τούτου καί τῶν Συνόδων, οἱ ἀποφάσεις τῶν ὁποίων, στόν βαθμό πού ἐξέφραζαν τούς θεουμένους οἱ ὁποῖοι μετεῖχαν σ’ αὐτές, λειτουργοῦν ὡς φάρμακα.

6. Ἡ μετά θάνατον ζωή. Ο θάνατος ἐξετάζεται ὡς ἀσθένεια καί ὄχι ὡς τιμωρία. Ἡ μέση κατάσταση τῶν ψυχῶν δέν ἔχει σχέση μέ τή διδασκαλία τῆς Δύσης περί καθαρτηρίου πυρός, ἀλλά ἀφορᾶ τήν κατάσταση τῶν ψυχῶν μετά τόν θάνατο καί πρίν ἀπό τήν ἀνάσταση τῶν σωμάτων κατά τήν Δευτέρα Παρουσία, εἶναι ὅμως καί ἡ κατάσταση τῶν ψυχῶν πού δέν ἔχουν ὁλοκληρώσει τήν μετάνοιά τους. Ἑπομένως, ἀκόμη καί μετά θάνατον, ὑπάρχει δυνατότητα ἐξέλιξης τῶν ψυχῶν οἱ ὁποῖες ἔχουν εἰσέλθει στό στάδιο τῆς μετανοίας. Ὁ Παράδεισος καί ἡ Κόλαση θεωροῦνται ἐξ ἐπόψεως ἀνθρώπου καί ὄχι ἐξ ἐπόψεως Θεοῦ. Ὁ Θεός ὀρᾶται ὡς Φῶς ἤ φωτιά ἀνάλογα μέ τήν πνευματική κατάσταση καί τόν βαθμό θεραπείας τοῦ ἀνθρώπου.

Λεπτομέρειες
 
Κωδικός ΠΕ 1080
Ποσότητα Διαθέσιμo
Βάρος 1.16 kgr
Διαστάσεις 16.5 χ 25
Σελίδες 518 ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ
ISBN 978-960-7070-70-8
Συγγραφέας ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ
Επιμέλεια ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ( ΠΕΛΑΓΙΑΣ ) ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΘΗΒΩΝ
Έκδοση ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ( ΠΕΛΑΓΙΑΣ ) ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΘΗΒΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011
Εκπτωση (e-morfi) -20%
Τιμή: €26.00

Επιλογές
 
Ποσότητα

Προσθήκη στο καλάθι
        
Προσθήκη στην επιθυμητή λίστα


 

Προτείνετέ το σε ένα φίλο
 
Το όνομά σας: *
Το email σας: *
email παραλήπτη: *

Προτείνετέ το σε ένα φίλο
 

Λίστα συστάσεων
 
Οι πελάτες που αγόρασαν το παραπάνω προϊόν αγόρασαν επίσης τα ακόλουθα προϊόντα:  

Απόψεις Πελατών
 
Ψηφοφορία Πελατών


Ψηφοφορία Πελατών

 

Ψηφοφορία Πελατών

Αξιολογήστε!


Σχόλια πελατών


Δεν υπάρχουν σχόλια για το προϊόν.

Προσθέστε τα σχόλιά σας εδώ
Το όνομά σας: *
Το μήνυμά σας: *

Πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες που βλέπετε στην εικόνα:

Άλλος κωδικός
Προσθήκη σχολίων για το συγκεκριμένο προϊόν
 
 

Εκτυπώσιμη σελίδα 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Προχωρημένη Αναζήτηση


Χρήστες Online
419 ανώνυμοι χρήστες

Το καλάθι σας
Το καλάθι είναι άδειο
 
Δείτε το καλάθι
Αγορά
Λίστα Αγαπημένων μου
Ιστορικό των παραγγελιών

Μέλη
Όνομα Χρήστη

Κωδικός

Εισαγωγή 
Εγγραφή 
Copyright © 2007-2020 Morfi Editions
By Falconet - Internet Solutions