Αρχική                   Ποιοί Είμαστε                  Χρήσιμα Links
 
Γλώσσα:

Κατηγορίες
Βιβλία
Αγία Γραφή
Αντιαιρετικά-Εποικοδομητικά
Βίοι Αγίων-Ασκητικά
Δογματικά-Κατήχηση-Πατρολογία-Ποιμαντικά-Φιλοκαλία
Ελληνισμός
Επίκαιροι τίτλοι
Θύραθεν-Γενικώς
Ιστορία-Δίκαιο
Λατρεία-Λειτουργικά-Προσευχητάρια-Ακολουθίες
Λογοτεχνία
Μαγειρική
Μουσική
Νέες Εκδόσεις-Πρός εκδοσιν
Ξενόγλωσσα
Παιδί
Περιοδικά
Πολυμέσα
Προτεινόμενα-Προσφορές
Σύγχρονος προβληματισμός-Επιστήμη-Γενικά
Ταξίδι-Θρησκευτικός τουρισμός
Τέχνη-Αγιογραφία-Εικόνες
Υμνογραφία - Ακολουθίες
Μοναστηριακά
Εκκλησιαστικά

Bestsellers
1. Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΟΜΑ - FR.SERAPHIM ROSE
2. ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΡΩΜΗ , ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
3. ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ , ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ. ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΕΙΔΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΦΩΣ
5. ΔΙΑΚΟΝΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ / ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
6. ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΚΗΠΟΣ ΤΩΝ ΤΕΡΨΕΩΝ ΟΜΒ
7. ΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΟΜΒ - ΜΟΝΑΧΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ
8. Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ - ΙΕΡΟΝ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΟΥΡΑΖΕΡΗ

Έξυπνες Λύσεις
Δωροεπιταγές

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Επικοινωνία
Όροι και Προυποθέσεις συναλλαγής
Ασφάλεια Αγορών-Προσωπικά Δεδομένα

:: Εκδόσεις Μορφή :: :: Βιβλία :: Αντιαιρετικά-Εποικοδομητικά :: Ορθόδοξη μαρτυρία :: ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΡΩΜΗ , ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΡΩΜΗ , ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
 
ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΡΩΜΗ , ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 
Στίς ἡμέρες μας γίνονται εὐρύτατες συζητήσεις γιά τίς σχέσεις καί τούς διαλόγους μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τῶν Χριστιανῶν διαφόρων Ὁμολογιῶν. Ἐντοπίζονται διάφορες διασπάσεις τῆς χριστιανικῆς ζωῆς καί πολλοί ζοῦν μιά σύγχυση στήν πνευματική καί ἐκκλησιαστική ζωή, ἀφοῦ ἡ θεολογία ἀναμειγνύεται μέ τόν θρησκευτικό στοχασμό καί τόν συγκριτισμό, πού δέν ἔχουν σχέση μέ τήν ὀρθόδοξη ζωή.

Τό νέο βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλάσίου κ. Ἱεροθέου μέ τίτλο Παλαιά καί Νέα Ρώμη ἀποβλέπει, ὅπως σημειώνει ὁ συγγραφέας, στόν ὀρθό τρόπο τοῦ διαλόγου, μέσα σέ θεολογικά καί κανονικά πλαίσια, ὥστε νά ὑπάρξουν θετικά ἀποτελέσματα. Εἶναι μιά ἀπάντηση σέ ὅσους θέλουν νά ἐπιτευχθῆ ἡ ἑνότητα τοῦ Χριστιανισμοῦ.

Ἀναφέρεται ὁ συγγραφέας σέ δύο πόλεις μέ μεγάλη ἐκκλησιαστική παράδοση καί πολιτισμό, μέ νηπτική καί ἡσυχαστική ζωή. Πρόκειται γιά τήν παλαιά καί τήν νέα Πρωτεύουσα τοῦ Ρωμαϊκοῦ Κράτους, πού σήμερα, ὅμως, ἐκφράζουν δύο διαφορετικές παραδόσεις ὡς πρός τήν θεολογία καί τόν πολιτισμό.

Θά διαπιστώση ὁ ἀναγνώστης ὅτι ἡ Ἐκκλησία καί ἡ θεολογία συνδέονται στενά μέ τήν ἱστορία, ὅτι στήν Δύση ὑπῆρχε μιά μεγάλη νηπτική - ἡσυχαστική παράδοση, ἡ ὁποία μέ τήν παρέμβαση πολλῶν δυνάμεων χάθηκε καί ἀντικαταστάθηκε ἀπό τόν σχολαστικισμό καί τόν ἠθικισμό. Στό ἀνατολικό τμῆμα, ὅμως, διατηρήθηκε καί ἐκφράσθηκε στήν θεολογία, στίς ἐκκλησιαστικές τέχνες, στήν ἐκκλησιαστική καί μοναχική ζωή μέχρι σήμερα.

Τό βιβλίο διαιρεῖται σέ τρεῖς ἑνότητες.

Στήν πρώτη ἑνότητα τοῦ βιβλίου μέ τίτλο Παλαιά Ρώμη καί σύγχρονη παράδοση ἔχοντας ὁ συγγραφέας ὡς βάση τό βιβλίο Διάλογοι τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Διαλόγου μᾶς δίνει σημαντικές ἱστορικές μαρτυρίες καί παρουσιάζει ὅλη τήν θεολογία καί τήν ζωή τῆς Ἰταλίας καί, γενικότερα, τῆς ἀρχαίας δυτικῆς Ἐκκλησίας. Καταγράφει περιστατικά διωγμῶν καί μαρτυρίου πού δείχνουν ὅτι ὁ χῶρος τῆς Ἰταλίας τήν πρώτη χιλιετία ἦταν χῶρος μαρτυρίου καί αἵματος. Μᾶς παρουσιάζει ἀσκητές, Κληρικούς καί λαϊκούς πού βίωναν τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί ἀναδείχθηκαν ὁμολογητές καί μάρτυρες τῆς πίστεως. Παρατηρεῖ ὅτι ὁ ἅγιος Γρηγόριος, Πάπας Ρώμης, συντονισμένος στήν διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων, ὅσον ἀφορᾶ τήν ἡσυχαστική καί νηπτική ζωή, εἶναι μιά μεγάλη προσωπικότητα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Παλαιᾶς Ρώμης, ὁ ὁποῖος, ἔχοντας αὐθεντικές μαρτυρίες, διέσωσε καί κατέγραψε μιά ἄγνωστη σέ πολλούς ἱστορία τῆς ἀρχαίας δυτικῆς Ἐκκλησίας.

Βλέπουμε πῶς ὑποδουλώθηκε τό δυτικό τμῆμα τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας στά βαρβαρικά φύλα, πού ποικιλοτρόπως βασάνιζαν τόν ὀρθόδοξο πληθυσμό, ἀλλά παράλληλα καί πῶς ἀλλοιώθηκε καί χάθηκε ἡ Ὀρθόδοξη Παράδοση πού ἐπικρατοῦσε στήν Ἰταλία μέχρι τήν ἐποχή τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Διαλόγου.

Σημειώνει ὁ συγγραφέας ποιά ἱστορικά πρόσωπα καί μέ ποιές αἱρετικές διδασκαλίες διαμόρφωσαν τήν θεολογία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης, ὥστε μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου νά χάση τήν ἑνότητά της μέ τίς ἄλλες Τοπικές Ἐκκλησίες καί νά διαφοροποιηθῆ ἀπό τήν ἑνιαία παράδοση τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπίσης, μᾶς ἀναφέρει καί σύγχρονα «θεολογικά» προτεσταντικά ρεύματα πού ἐπηρέασαν ὄχι μόνον τόν προτεσταντικό κόσμο, ἀλλά καί τόν ὀρθόδοξο.

Στήν δεύτερη ἑνότητα μέ τίτλο Ἡ Νέα Ρώμη καί σύγχρονη παράδοση παρουσιάζεται μιά σύντομη ἱστορική διαδρομή τῆς Νέας Ρώμης– Κωνσταντινούπολης, πού εἶναι τό κέντρο τῆς ἐκκλησιαστικῆς καί τῆς πολιτικῆς ζωῆς. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Νέας Ρώμης, τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, εἶναι ὁ ἱερός τόπος στόν ὁποῖο συγκροτήθηκαν ὅλες οἱ Οἰκουμενικές Σύνοδοι, πού καθώρισαν καί κατοχύρωσαν τούς ὅρους τῆς πίστεως. Οἱ ἅγιοι Πατέρες στίς Οἰκουμενικές Συνόδους συνέδεσαν τό δόγμα μέ τήν ἐμπειρία καί δέν ἐπέτρεπαν τήν ἐκκοσμίκευση τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ὀρθόδοξη θεολογία, ἡ ἐπισκοπική ἀξία καί ἡ νήψη-ἡσυχία συνετέλεσαν ὥστε νά παραμείνη ἡ Νέα Ρώμη ὡς τό κέντρο τῆς πνευματικῆς παραδόσεως.

Μνημονεύει ὁ συγγραφέας, μεταξύ τῶν πολλῶν, ἐνδιαφέρουσες ἡσυχαστικές συζητήσεις πού ἀφοροῦν τήν διαφορά μεταξύ τοῦ δυτικοῦ σχολαστικισμοῦ καί τοῦ ὀρθοδόξου ἡσυχασμοῦ.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Νέας Ρώμης χαρακτηρίζεται μαρτυρική καί ὁμολογιακή Ἐκκλησία, γιατί, ἄν καί δέχθηκε ἐπιθέσεις, βία καί καταστροφές ἀπό πολλούς ἐχθρούς, (Φράγκους, Τούρκους, Βαυαρούς), ἄντεξε στούς κινδύνους καί ἔχοντας πνευματικές ἀντιστάσεις δέν ἔχασε τήν Παράδοση πού διέθετε. Ἀντιστάθηκε δυναμικά ἐναντίον τοῦ ἐκλατινισμοῦ τοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ.

Ὁ συγγραφέας κάνει ἀναφορά στήν θεολογία πού ἀναπτύχθηκε ἀπό τόν ἅγιο Συμεών τόν νέο Θεολόγο καί τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ, οἱ ὁποῖοι διατήρησαν τήν ὀρθόδοξη θεολογία στήν ἡσυχαστική της παράδοση καί τονίζει μάλιστα τήν ἐπικαιρότητα τῆς διδασκαλίας τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Οἱ ἅγιοι Πατέρες μέ τήν ὀρθόδοξη μέθοδο τῆς εὐσεβείας, πού εἶναι ἡ κάθαρση τῆς καρδιᾶς, ὁ φωτισμός τοῦ νοῦ καί ἡ θέωση, ἔφθασαν στήν προσωπική ἐμπειρία τοῦ Θεοῦ καί ἔτσι καθοδήγησαν τό ποίμνιό τους.

Δίνονται ἐξηγήσεις γιά ποιούς λόγους δέν ἀλλοιώθηκε ἡ ταυτότητα τῆς Ἑλληνορθόδοξης Παράδοσης καί τοῦ Γένους μας κατά τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας. Ἀναφέρονται οὐσιαστικοί παράγοντες (Ἐκκλησία, Μοναστικά κέντρα, παιδεία) πού συνετέλεσαν στήν διατήρηση τῆς ὀρθοδόξου αὐτοσυνειδησίας. Ἐξαίρεται ἡ μεγάλη προσφορά τοῦ Ἁγίου Ὄρους πού ἀντιδροῦσε σέ κάθε ἐκκοσμίκευση πού προερχόταν ἀπό τήν Δύση καί τήν Ἀνατολή, ἀλλά καί ἡ μεγάλη βοήθεια πού προσέφεραν οἱ Νεομάρτυρες καί οἱ Φιλοκαλικοί Πατέρες.

Στήν τρίτη ἑνότητα μέ τίτλο Ἀπόκλιση καί προσέγγιση καταγράφονται οἱ βασικές Δογματικές καί Ἐκκλησιολογικές διαφορές μεταξύ Ὀρθοδοξίας καί Παπισμοῦ.

Ἀναλύεται ὁ «ἄληπτος καί ἑνωτικός λόγος» τοῦ Ἰωσήφ Βρυέννιου καί διαπιστώνεται πῶς ἔβλεπε τήν ἕνωση ὁ μεγάλος αὐτός διδάσκαλος καί ὁμολογητής τῆς πίστεως.

Ἀναλύονται τά κεντρικά σημεῖα τῆς Ἐγκυκλίου τοῦ 1848 πού εἶναι ἀπάντηση καί ἀπόφαση πολύ σημαντική καί ἐπίκαιρη τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς πού δόθηκε «συνοδικῶς», ὕστερα ἀπό πρόκληση τοῦ Πάπα Πίου τοῦ Θʹ.

Γράφοντας γιά τούς διαλόγους μέ ἑτεροδόξους καί ἀλλοθρήσκους καταγράφει ὁ συγγραφέας ἀπαραίτητες βάσεις πάνω στίς ὁποῖες θά πρέπει νά στηρίζωνται σήμερα οἱ θεολογικοί διάλογοι. Μᾶς ἐξηγεῖ πῶς θά πρέπει νά ἀποδεχόμαστε τούς ἑτεροδόξους καί ἰδίως τούς Λατίνους πού προσέρχονται στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ὁ διάλογος δέν πρέπει νά γίνεται μόνο σέ θεωρητικό ἐπίπεδο, ἀλλά, κυρίως, θά πρέπει νά ἐπικεντρωθῆ στόν ὀρθόδοξο ἡσυχασμό πού εἶναι ἡ βάση τοῦ δόγματος.

Παρουσιάζεται ἡ διδασκαλία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ὅσον ἀφορᾶ τίς αἱρέσεις, τά σχίσματα καί τίς παρασυναγωγές καθώς ἐπίσης καί ἀπόψεις τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, ὁ ὁποῖος δέχεται τήν ἀρχή τῆς ἀκρίβειας καί τῆς οἰκονομίας στόν τρόπο πού δεχόμαστε τούς ἑτεροδόξους στήν Ἐκκλησία.

Στό τελευταῖο κεφάλαιο τοῦ βιβλίου Ἡ Ἐκκλησία κατά τήν πρός Ἐφεσίους Ἐπιστολή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἐξηγεῖ ὁ συγγραφέας τί εἶναι Ἐκκλησία, πῶς πρέπει νά ζῆ κανείς μέσα στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας καί ποιᾶς Ἐκκλησίας πρέπει νά εἴμαστε μέλη.

Μέ τήν ἀνάγνωση τοῦ βιβλίου θά κατανοήση ὁ ἀναγνώστης ὅτι ἡ διαφορά μεταξύ Δύσεως καί Ὀρθοδόξου Ἀνατολῆς βρίσκεται στήν θεολογική ὁρολογία, ἀλλά κυρίως στόν τρόπο βιώσεως τῆς πίστεως. Στήν Δύση ὅλη ἡ ἡσυχαστική Παράδοση ἀλλοιώθηκε ἀπό τόν σχολαστικισμό καί τόν ἠθικισμό καί αὐτό χαρακτηρίζει τόν δυτικό ἄνθρωπο, ὅπου κι ἄν ζῆ, καί ἑπομένως ἡ ἐπαναφορά στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία γίνεται μέ τήν ἀπόκτηση τῆς νηπτικῆς παραδόσεως, ὡς ἀληθινῆς προϋποθέσεως γιά τήν συμμετοχή στά Μυστήρια.

Ἔτσι οἱ διάλογοι μεταξύ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί διαφόρων Ὁμολογιῶν ἔχουν ἀξία καί ἀποτέλεσμα ὅταν στηρίζωνται σέ σταθερές βάσεις, κυρίως στήν μεθοδολογία τοῦ δόγματος, πού εἶναι ἡ νηπτική – ἡσυχαστική Παράδοση.

Λεπτομέρειες
 
Κωδικός ΠΕ 1074
Ποσότητα Διαθέσιμo
Βάρος 0.85 kgr
Διαστάσεις 15.5 Χ 23.5
Σελίδες 566
ISBN 978-960-7070-65-4
Συγγραφέας ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ
Έκδοση ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑΣ - ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΘΗΒΩΝ - 2010
Εκπτωση (e-morfi) -20%
Τιμή: €27.00

Επιλογές
 
Ποσότητα

Προσθήκη στο καλάθι
        
Προσθήκη στην επιθυμητή λίστα


 

Προτείνετέ το σε ένα φίλο
 
Το όνομά σας: *
Το email σας: *
email παραλήπτη: *

Προτείνετέ το σε ένα φίλο
 

Λίστα συστάσεων
 
Οι πελάτες που αγόρασαν το παραπάνω προϊόν αγόρασαν επίσης τα ακόλουθα προϊόντα:  

Απόψεις Πελατών
 
Ψηφοφορία Πελατών


Ψηφοφορία Πελατών

 

Ψηφοφορία Πελατών

Αξιολογήστε!


Σχόλια πελατών


Δεν υπάρχουν σχόλια για το προϊόν.

Προσθέστε τα σχόλιά σας εδώ
Το όνομά σας: *
Το μήνυμά σας: *

Πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες που βλέπετε στην εικόνα:

Άλλος κωδικός
Προσθήκη σχολίων για το συγκεκριμένο προϊόν
 
 

Εκτυπώσιμη σελίδα 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Προχωρημένη Αναζήτηση


Χρήστες Online
415 ανώνυμοι χρήστες

Το καλάθι σας
Το καλάθι είναι άδειο
 
Δείτε το καλάθι
Αγορά
Λίστα Αγαπημένων μου
Ιστορικό των παραγγελιών

Μέλη
Όνομα Χρήστη

Κωδικός

Εισαγωγή 
Εγγραφή 
Copyright © 2007-2020 Morfi Editions
By Falconet - Internet Solutions