Αρχική                   Ποιοί Είμαστε                  Χρήσιμα Links
 
Γλώσσα:

Κατηγορίες
Βιβλία
Αγία Γραφή
Αντιαιρετικά-Εποικοδομητικά
Βίοι Αγίων-Ασκητικά
Δογματικά-Κατήχηση-Πατρολογία-Ποιμαντικά-Φιλοκαλία
Ελληνισμός
Επίκαιροι τίτλοι
Θύραθεν-Γενικώς
Ιστορία-Δίκαιο
Λατρεία-Λειτουργικά-Προσευχητάρια-Ακολουθίες
Λογοτεχνία
Μαγειρική
Μουσική
Νέες Εκδόσεις-Πρός εκδοσιν
Ξενόγλωσσα
Παιδί
Περιοδικά
Πολυμέσα
Προτεινόμενα-Προσφορές
Σύγχρονος προβληματισμός-Επιστήμη-Γενικά
Ταξίδι-Θρησκευτικός τουρισμός
Τέχνη-Αγιογραφία-Εικόνες
Υμνογραφία - Ακολουθίες
Μοναστηριακά
Εκκλησιαστικά

Bestsellers
1. ΕΜΠΑΙΖΟΝΤΕΣ - ΗΜΕΙΣ ΜΩΡΟΙ ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ - ΠΕΤΡΙΔΗΣ Ν. ΙΚΑΡΟΣ
2. ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ( ΜΙΚΡΟ ΣΧΗΜΑ ) - ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΙΝΟΣ
3. ΤΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ ΣΟΥ ΤΟΥ ΜΥΣΤΙΚΟΥ... ΔΗΛΑΔΗ ΕΓΚΟΛΠΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗ λδ
4. ΟΙΔΑ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ.ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΤΟΥ ΗΣΥΧΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
5. ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ ΕΚ ΤΗΣ ΝΥΧΘΗΜΕΡΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ
6. ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
7. ΔΙΑΚΟΝΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ / ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
8. ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΚΗΠΟΣ ΤΩΝ ΤΕΡΨΕΩΝ ΟΜΒ

Έξυπνες Λύσεις
Δωροεπιταγές

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Επικοινωνία
Όροι και Προυποθέσεις συναλλαγής
Ασφάλεια Αγορών-Προσωπικά Δεδομένα

:: Εκδόσεις Μορφή :: :: Βιβλία :: Νέες Εκδόσεις-Πρός εκδοσιν :: Βιβλία :: PHYCHOTHERAPIE ORTHODOX. LA SCIENCE THERAPEUTIQUE DES PERES DE L' EGLISE - HIEROTHEOS BISHOP OF NAFPAKTOS

PHYCHOTHERAPIE ORTHODOX. LA SCIENCE THERAPEUTIQUE DES PERES DE L' EGLISE - HIEROTHEOS BISHOP OF NAFPAKTOS
 
PHYCHOTHERAPIE ORTHODOX. LA SCIENCE THERAPEUTIQUE DES PERES DE L' EGLISE - HIEROTHEOS BISHOP OF NAFPAKTOS 
Στό βιβλίο «Ὀρθόδοξη ψυχοθεραπεία» (πατερική θεραπευτική ἀγωγή) διατυπώνεται ἡ διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν θεραπεία τῆς ψυχῆς.

Ὅλο καί περισσότερο διαπιστώνεται τά τελευταῖα χρόνια ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι θεραπευτική ἐπιστήμη. Γιά νά βρῆ ὁ ἄνθρωπος τήν ψυχική του ὑγεία καί νά γνωρίση πραγματικά τόν Θεό καί τόν ἑαυτό του, θά πρέπη πρωτίστως νά βρῆ τόν χῶρο τῆς καρδιᾶς του. «Ἡ εὕρεση καί ἡ θεραπεία τῆς καρδιᾶς εἶναι οὐσιαστικά εὕρεση τῆς σωτηρίας».

Στήν ἀρχή τοῦ βιβλίου μέ τό κεφάλαιο «Ἡ Ὀρθοδοξία ὡς θεραπευτική ἐπιστήμη» ἐπισημαίνεται ὅτι ἡ ὀρθόδοξη θεολογία εἶναι κυρίως μιά ψυχοθεραπευτική μέθοδος καί ἀγωγή. Ἡ Ἐκκλησία δέν ὑπάρχει γιά νά ἐξυπηρετῆ τίς κοινωνικές ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά γιά νά ὁδηγῆ τούς ἀνθρώπους στήν θεραπεία τῆς ψυχῆς. Καταγράφεται ἡ μέθοδος μέ τήν ὁποία ἐπιτυγχάνεται ἡ κάθαρση τῆς καρδιᾶς, δηλαδή ἡ θεραπεία καί ἐπισημαίνεται ὅτι χωρίς τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί τήν προσπάθεια τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀδύνατη ἡ θεραπεία.

Στό δεύτερο κεφάλαιο «Ὁ ὀρθόδοξος θεραπευτής» ἀναλύονται οἱ προϋποθέσεις καί τά βασικά προσόντα τῶν ἱερέων-θεραπευτῶν. Οἱ τρεῖς βαθμοί τῆς ἱερωσύνης (διακόνου, πρεσβυτέρου, ἐπισκόπου) συνδέονται στενώτατα μέ τούς τρεῖς βασικούς βαθμούς τῆς πνευματικῆς ζωῆς (κάθαρση, φωτισμός, θέωση). Τονίζεται ἰδιαίτερα ὅτι βασική προϋπόθεση γιά τήν θεραπεία τῆς ψυχῆς εἶναι ἡ ὕπαρξη θεραπευτοῦ ἰατροῦ, δηλαδή πνευματικοῦ Πατέρα. Ὑπογραμμίζεται ἐπίσης ἡ διάκριση μεταξύ ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν καί θεραπείας τῆς ψυχῆς.

Γίνεται λόγος γιά τήν ἀξία τῆς πνευματικῆς ἱερωσύνης καί τί μπορεῖ νά προσφέρη στήν ἀνθρώπινη κοινωνία.

Μελετώντας τό τρίτο κεφάλαιο διαπιστώνει ὁ ἀναγνώστης τί ἐννοοῦν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μέ τίς ἔννοιες «νοῦς», «καρδιά», «ψυχή» καί ποιά εἶναι ἡ σχέση καί ἡ διαφορά μεταξύ τους. Ἐξετάζεται ἡ ἀσθένεια καί ἡ νέκρωση τῆς ψυχῆς, ὁ σκοτασμός τοῦ νοῦ, ἡ ἀσθένεια καί ἡ νέκρωση τῆς καρδιᾶς καί διαπιστώνεται ὅτι ὁ νοῦς εἶναι ἐκεῖνος πού καθορίζει τήν πνευματική κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου καί ταυτίζεται μέ τήν ψυχή καί τήν καρδιά.

Ἐξετάζονται οἱ τρόποι μέ τούς ὁποίους ἐπιτυγχάνεται ἡ θεραπεία τοῦ νοῦ καί στήν συνέχεια διατυπώνονται τά ἀποτελέσματα τῆς θεραπείας. Ἡ Ἐκκλησία μέ τήν διδασκαλία της, τήν λατρεία, τήν ἄσκηση καί τά Μυστήρια ἐλευθερώνει τόν νοῦ καί τόν καθιστᾶ ναό τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Εἶναι βασικό νά γνωρίζουμε ὅτι ἡ θεραπεία τοῦ ἀνθρώπου βρίσκεται στήν ἀνακάλυψη τῆς νοερᾶς ἐνέργειας καί στήν διάκρισή της ἀπό τήν λογική ἐνέργεια διότι ἄλλο εἶναι τό ἔργο τῆς λογικῆς καί ἄλλο τό ἐργο τοῦ νοῦ. Οἱ ἅγιοι Πατέρες ὁμιλοῦν γιά τήν ἑνοποίηση τοῦ νοῦ, δηλαδή, τήν ἕνωση νοῦ καί καρδιᾶς πού πραγματοποιεῖται μέ τήν ἐπιστροφή τοῦ νοῦ στήν καρδιά καί τονίζουν ὅτι, ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀνακαλύψη τήν καρδιά του, τότε κυρίως γίνεται πρόσωπο. Γράφεται γιά τήν διάκριση μεταξύ σαρκικῆς καί πνευματικῆς καρδιᾶς. Διατυπώνεται ἡ ἑρμηνεία πού δίνουν οἱ ἅγιοι Πατέρες στίς ἔννοιες «θέρμη», «συντριμός τῆς καρδιᾶς», «καρδιακός πόνος», «σκίρτημα τῆς καρδιᾶς» καί ποιά εἶναι ἡ ἀξία τῶν δακρύων στήν πνευματική ζωή.

Ἰδιαίτερη προσοχή δίνεται στούς λογισμούς καί στήν λογική.. Ἡ ἐξέλιξη τῆς ἁμαρτίας ἀρχίζει ἀπό τούς λογισμούς καί ἀπό τήν ἀντιμετώπισή τους ἐξαρτᾶται ἡ πνευματική ζωή ἤ ὁ πνευματικός θάνατος. Αναλύεται τί εἶναι οἱ λογισμοί καί ποιά τά αἴτια πού τούς προκαλοῦν. Ποιά τά ἀποτελέσματα τῶν χρονιζόντων λογισμῶν καί μέ ποιούς τρόπους θεραπεύεται κανείς ἀπό τούς κακούς καί δαιμονιώδεις λογισμούς. Ἡ θεοποίηση τῆς λογικῆς καί οἱ ἐμπαθεῖς λογισμοί δημιουργοῦν μιά ἀναστάτωση σέ ὅλο τόν πνευματικό ὀργανισμό τοῦ ἀνθρώπου. Ἀπαιτεῖται ἐντατικός ἀγώνας, νήψη πνευματική, διαρκής μετάνοια γιά νά ἐλευθερωθῆ ὁ ἄνθρωπος ἀπό τήν δυναστεία τῶν λογισμῶν. Μέ τήν προσευχή κυρίως, ἀλλά καί μέ τήν ὑπακοή σέ ὀρθόδοξο πνευματικό Πατέρα ἀπαλλάσσεται κανείς ἀπό τούς λογισμούς.

Τό τέταρτο κεφάλαιο «Ὀρθόδοξη παθολογία» παρουσιάζει τήν διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων γιά τά πάθη, πού εἶναι παρά φύση ζωή καί δημιουργοῦνται ἀπό τίς ἁμαρτίες πού ἐμφωλεύουν πολύ χρόνο μέσα μας. Περιγράφονται τά αἴτια καί ἡ ἐξέλιξη τοῦ πάθους. Παρουσιάζεται ἡ διδασκαλία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου γιά τήν ἐξέλιξη τοῦ λογισμοῦ ὥσπου νά γίνη πάθος.

Διατυπώνονται συνοπτικά τά φρικτά ἀποτελέσματα τῶν παθῶν διότι τά πάθη προξενοῦν μεγάλη καταστροφή σέ ὅλη μας τήν ὕπαρξη, ἀφοῦ νεκρώνουν τόν νοῦ καί μολύνουν τήν ψυχή. Ὁ ἀναγνώστης θά προσέξη ὅτι ἐξετάζονται γενικοί θεραπευτικοί τρόποι πού εἶναι κατάλληλοι γιά τήν θεραπεία ὅλων τῶν παθῶν καθώς ἐπίσης παρουσιάζονται καί εἰδικά θεραπευτικά μέσα τά ὁποῖα θά μᾶς βοηθήσουν νά θεραπεύσουμε εἰδικά πάθη. Ὑπογραμμίζεται πόσο ἀπαραίτητη γιά τήν θεραπεία τῶν παθῶν εἶναι ἡ μετάνοια, συνδυασμένη μέ τήν ἱερά ἐξομολόγηση, ἡ νήψη, ἡ προσευχή καί ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. Πρωτίστως εἶναι ἀπαραίτητη ἡ αὐτογνωσία τῶν παθῶν διότι ''ἡ ἄγνοια τῆς ἀσθενείας μᾶς καθιστᾶ αἰωνίως ἀθεράπευτους''. Στό τέλος τοῦ κεφαλαίου αὐτοῦ ὁρίζεται τί εἶναι ἡ ἀπάθεια καί πόσο μεγάλη εἶναι ἡ ἀξία της γιά τήν πνευματική ζωή διότι ἡ μερική ἤ ὁλική ἀπάθεια δείχνει τήν θεραπεία τῆς ψυχῆς. Ἀναφέρονται τά στάδια τῆς ἀπαθείας καί τά στοιχεῖα ἐκεῖνα πού διακρίνουν τήν πραγματική ἀπό τήν ψευδῆ ἀπάθεια.

Μέ τό πέμπτο κεφάλαιο «Ἡ ἡσυχία ὡς μέθοδος θεραπείας» γίνεται φανερή ἡ ἀξία τῆς νοερᾶς ἡσυχίας, ἡ ὁποία ἐμπνέεται καί καθοδηγεῖται ἀπό τό Ἁγιον Πνεῦμα καί ἐκφράζεται μέ τήν μετάνοια καί τό πένθος. Φαίνεται καθαρά ὅτι εἶναι ἀναγκαιότατη γιά τήν κάθαρση τῆς ψυχῆς ἀπό τά πάθη καί ὅτι μέσῳ τῆς ἱερᾶς ἡσυχίας μπορεῖ νά δεχθῆ μέσα στήν καρδιά του ὁ ἄνθρωπος τήν ἄκτιστη Χάρη τοῦ Θεοῦ. Θά πρέπη, ὑπογραμμίζει ὁ συγγραφέας, νά ἐμποτισθῆ ἡ ὀρθόδοξη θεολογία μέ αὐτήν τήν ἡσυχαστική μέθοδο γιά νά εἶναι πραγματικά ὀρθόδοξη καί ὄχι ἀκαδημαϊκή.

Γιά τήν γνώση τοῦ Θεοῦ, πού ἔχει ὡς συνέπεια τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, γίνεται λόγος στό τελευταῖο κεφάλαιο τοῦ βιβλίου πού ἐπιγράφεται «Ὀρθόδοξη γνωσιολογία» Ἡ θεογνωσία προϋποθέτει τήν κάθαρση τῆς ψυχῆς καί τήν θεραπεία της. Ἡ θέωση, πού εἶναι ἡ θέα τοῦ ἀκτίστου Φωτός στήν καθαρή καρδιά τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι ὁ σκοπός τῆς πνευματικῆς ζωῆς καί τό τέλος τῆς θεραπείας.

Ἀπό τήν μελέτη τοῦ βιβλίου γίνεται κατανοητό ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι θεραπευτήριο ψυχῶν. Χρησιμοποιώντας ὁ Χριστιανός τήν θεραπευτική μέθοδο πού διαθέτει ἡ Ἐκκλησία καί διερχόμενος τά τρία στάδια τῆς πνευματικῆς ζωῆς, πού εἶναι ἡ κάθαρση, ὁ φωτισμός καί ἡ θέωση ἀποκτᾶ κοινωνία καί ἑνότητα μέ τόν Θεό.

Ἡ Ὀρθόδοξη Παράδοση εἶναι ἡ μόνη πού μπορεῖ νά θεραπεύση καί νά ἐλευθερώση τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν τόν θάνατο τῆς ψυχῆς καί γι’αὐτόν τόν λόγο ἔχει μεγάλη σημασία γιά τήν ἐποχή μας.
HIEROTHEOS METROPOLITE DE NAFPACTOS
TRADUCTION : DESCHAMPS PIER
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΌ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Λεπτομέρειες
 
Κωδικός ΠΕ 1066
Ποσότητα Διαθέσιμo
Βάρος 0.77 kgr
Διαστάσεις 17 Χ 24
Σελίδες 418
ISBN 960-7070-55-0
Συγγραφέας ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ
Μετάφραση DESCHAMPS PIER
Έκδοση ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΜΑΪΟΣ 2007
Εκπτωση (e-morfi) -20%
Τιμή: €29.40

Επιλογές
 
Ποσότητα

Προσθήκη στο καλάθι
        
Προσθήκη στην επιθυμητή λίστα


 

Προτείνετέ το σε ένα φίλο
 
Το όνομά σας: *
Το email σας: *
email παραλήπτη: *

Προτείνετέ το σε ένα φίλο
 

Λίστα συστάσεων
 
Οι πελάτες που αγόρασαν το παραπάνω προϊόν αγόρασαν επίσης τα ακόλουθα προϊόντα:  

Απόψεις Πελατών
 
Ψηφοφορία Πελατών


Ψηφοφορία Πελατών


Ψηφοφορία Πελατών

Αξιολογήστε!


Σχόλια πελατών


Δεν υπάρχουν σχόλια για το προϊόν.

Προσθέστε τα σχόλιά σας εδώ
Το όνομά σας: *
Το μήνυμά σας: *

Πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες που βλέπετε στην εικόνα:

Άλλος κωδικός
Προσθήκη σχολίων για το συγκεκριμένο προϊόν
 
 

Εκτυπώσιμη σελίδα 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Προχωρημένη Αναζήτηση


Χρήστες Online
373 ανώνυμοι χρήστες
1 εγγεγραμμένοι


Το καλάθι σας
Το καλάθι είναι άδειο
 
Δείτε το καλάθι
Αγορά
Λίστα Αγαπημένων μου
Ιστορικό των παραγγελιών

Μέλη
Όνομα Χρήστη

Κωδικός

Εισαγωγή 
Εγγραφή 
Copyright © 2007-2020 Morfi Editions
By Falconet - Internet Solutions